Tủ lạnh Hoshizaki, máy làm đá Hoshizaki

 
Tủ nửa đông nửa mát kết hợp Hoshizaki